Personvernpolicy

Personvernerklæring:

Tryvann Skisenter AS driver Oslo Sommerpark og er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Når du nå leier klatresele hos oss samler vi inn relevante personopplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker de til. 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Tryvann Skisenter AS følger norske lover og regler innen alt vi gjør, hvis du ønsker å lære mer om hvilke lover og regler som er gjeldene for personvern anbefaler vi å besøke Datatilsynets hjemmesider: www.datatilsynet.no.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Tryvann Skisenter AS innhenter kun informasjon som er nødvendig for å kunne levere våre produkter og tjenester på en trygg og god måte og som sikrer en god opplevelse for deg. Hvis det er nødvendig for å kunne levere produktet må vi også samle inn informasjon om barn.

Vi samler inn følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Høyde
 • E-mail
 • Telefonnummer

Hva brukes informasjonen til?

Den informasjonen vi ber om er nødvendig for å kunne levere våre tjenester til deg:

 • Vi må vite hvem som har bestilt klatreselen slik at riktig person får riktig klatresele til riktig pris
 • Vi må kunne komme i kontakt med deg som kunde dersom det oppstår utfordringer før, under eller etter besøket
 • Vi må vite at den som klatrer er gammel nok til å klatre alene, eller må klatre sammen med en voksen.

Hvis du har samtykket til det sender vi deg nyhetsbrev og spørreundersøkelser. Dette kan du melde deg av i nyhetsbrevet eller sende en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Deles informasjonen med andre?

Tryvann Skisenter AS deler ikke dine opplysninger med noen tredjeparter. Din informasjon brukes kun av Tryvann Skisenter AS.

Hvordan kan jeg administrere informasjon om meg?

Hvis du ønsker å sikre og/eller endre informasjonen vi har om deg kan du kontakte oss på e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Sletting av personopplysninger:

Tryvann Skisenter AS lagrer personopplysninger for å gi deg som gjest en best mulig kundeopplevelse. Ved å beholde dataene vil det for deg som kunde være enklere å gjennomføre et kjøp hvis du allerede er registrert i systemet. I Oslo Sommerpark anonymiserer vi alle kundedata etter inntil 18 måneder fra besøkstidspunktet.

 Et unntak er når det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapslovgivning.

Hvis du ønsker å bli anonymisert før 2 år er gått, kan du kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Dine valg og rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

 • Du har rett til å motsette deg at vi lagrer opplysninger om deg. Her er det viktig å understreke at hvis du ikke oppgir nødvendige personopplysninger kan ikke Tryvann Skisenter AS selge deg varen.  
 • Du har rett til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
 • Du har rett til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
 • Du har rett til å korrigere, endre eller oppdatere informasjonen du har gitt oss.
 • Du har rett til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. kredittsjekk). Vi benytter ikke automatisert beslutningstaking.

Hvordan vi tar vare på informasjonen din:

Informasjonen din lagres i våre produksjonssystemer/servere på forskriftsmessig vis. Alle våre leverandører (databehandlere) opererer i henhold til lover og regler i EU/EØS. Tryvann Skisenter AS har inngått brukeravtale med databehandlerne.

Personvernansvarlig:

Tryvann Skisenter AS har utnevnt en personvernansvarlig. Personen kan når på mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Betalingsbetingelser

 

Oslo Sommerpark eies og driftes av Tryvann skisenter AS.

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Tryvann Skisenter AS, og den som selv eller gjennom andre (gjesten) inngår avtale med Tryvann Skisenter AS i henhold til bekreftelsen. Avtalen kan gjelde, inngangsbilletter, kjøp av kursheiskort, leie av utstyr, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse (arrangementet).

HVEM ER ANSVARLIG?
Ansvarlig arrangør er Tryvann Skisenter AS, Postboks 58 Slemdal, 0710 Oslo. Organisasjonsnummer 996 599 507.

AVTALEN MED MER
Som arrangør står Tryvann Skisenter AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Tryvann Skisenter AS. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Tryvann Skisenter AS, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Tryvann Skisenter AS tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

Som arrangør har Tryvann Skisenter AS plikt til å sørge for:

• At gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling
• At det informeres om hvordan betaling skal skje, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet
• At arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Tryvann Skisenter AS har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Oslo Sommerparks viten, og som den ikke har eller burde kjent til.
• At gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling
• At det informeres om hvordan betaling skal skje, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet
• At arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Tryvann Skisenter AS har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Oslo Sommerparks viten, og som den ikke har eller burde kjent til.
Tryvann Skisenter AS tar forbehold om endring eller kansellering av arrangement grunnet vær eller forhold som tilsier at det vil være uforsvarlig å åpne parken.
Kunden er selv pliktig til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.

NÅR BLIR GJESTENS BESTILLING BINDENDE?
Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte. Bestillingen er gyldig for så vel Tryvann Skisenter AS som for gjesten så snart Tryvann Skisenter AS har bekreftet bestillingen skriftlig.

NÅR SKAL GJESTEN BETALE?
Ved reservasjon av klatreseler skal dette gjøres på selskapets hjemmesider og betales ved reservasjon. Ved større arrangementer kan det avtales alternative betalingsmåter og planer.

GEBYRFRI BETALING VIA INTERNETT
Gjesten kan betale trygt, enkelt og gebyrfritt med VISA, Bankaxept, Diners, Amex og MasterCard, på  www.oslosommerpark.no.
Tryvann Skisenter AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

GEBYRER VED BETALING
Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Tryvann Skisenter AS skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelsen, i NOK. Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales av gjesten.

HVA OM GJESTEN VIL AVBESTILLE ELLER ENDRE SIN BESTILLING?
Billetter kjøpt på internett refunderes ikke og gjelder for den datoen de er bestilt.
Det er ikke mulig å bytte dato.
Ved sykdom/skade som kan bekreftes av lege for påmeldte person, tilbakebetaler vi 90 % av bestillingens verdi uansett tidspunkt før arrangementet.

TRYVANN SKISENTER AS ENDRINGER OG GJESTENS RETTIGHETER

Tryvann Skisenter AS har rett til å endre vilkårene for arrangementet dersom gjesten kan tilbys likeverdige tjenester.

Dersom kostnadsøkninger inntreffer for Tryvann Skisenter AS etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan Tryvann Skisenter AS øke prisen på arrangementet tilsvarende denne økningen dersom den er en følge av endringer i skatter eller avgifter. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før ankomst, og prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten. Dersom Tryvann Skisenter AS kostnader tidligere enn 20 dager før ankomst blir lavere av samme grunn som nevnt ovenfor, skal prisen på arrangementet reduseres tilsvarende.

Rett til erstatning på grunn av feil under oppholdet eller på grunn av at Tryvann Skisenter AS har innstilt arrangementet, foreligger ikke dersom Tryvann Skisenter AS kan vise til at arrangementet ikke kunne gjennomføres eller at feilen har oppstått på grunn av hendelser utenfor Tryvann Skisenter AS kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått, eller hvis følger Tryvann Skisenter AS ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, for eksempel ved ekstremvær.

Konkret betyr dette at dersom klatreparken eller bedriftsarrangementer blir stengt grunnet for eksempel lyn og torden, har ikke gjesten krav på refusjon. Dersom gjesten ikke har rukket å gjennomføre sikkerhetsopplæring i klatreparken ved stenging, vil Tryvann Skisenter AS likevel godkjenne refusjon eller bytte av aktivitetsdag.

HVILKE FORPLIKTELSER HAR GJESTEN?
Tryvann Skisenter AS har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer uaktsomt og/eller gjør skade på eiendom eller området rundt, eller benytter området til annet enn avtalt. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate område, uten at avtalt innbetaling tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Tryvann Skisenter AS en omkostningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5 000.

HVA SKJER VED EN EVENTUELL TVIST?
Gjesten bes å henvende seg til Tryvann Skisenter AS dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og Tryvann Skisenter AS ikke klarer å forhandle seg til enighet, skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått skriftlig avtale løses i Oslo Tingrett.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREIKER OG ANNET
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer (lyn og torden er ikke en naturkatastrofe), arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

Sikkerhetsbetingelser

 • Respekter klatreparkens sikkerhetsregler:
  • Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken. 
   Vær sikker på at du har forstått det som blir gått gjennom på sikkerhetsopplæringen. Spør om noe er uklart.
  • Personer under 18 år skal ha godkjenning av en foresatt for å delta på aktiviteter
 • Barn under:
  • 12 år må ha med en voksen i blå, røde og sorte løyper.
  • 6 år må ha med en voksen i grønne løyper.
 • Sikringsutstyr
  • Selen skal til enhver tid sitte stramt
  • Dersom du tar av selen, eller er usikker på om den sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med en instruktør for kontroll av selen.
  • Når du beveger deg i løypene/hindrene, skal du ALLTID være sikret.
  • Sikringsutstyret skal behandles pent – husk; det er sikkerhetsutstyr.
 • Aktiviteter
  • Les oppslaget ved hver aktivitet/hinder før du setter i gang.
  • Hinder og aktiviteter har høyde- og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.
  • Vær sikker på at det ikke er noen andre på zip-linen før du kobler på trinsen
  • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse
  • Ved eventuelle skader, nestenulykker eller feil og mangler på anlegget, skal personalet straks kontaktes.
  • Langt hår bør settes i hestehale.
 • Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:
  • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
  • Gravide
  • Maksimal vekt for klatrere: 120kg.
 • Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:
  • Personer med rygg- eller nakkeplager
  • Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer

Ved kjøp av billett til Oslo Sommerpark, vedgår du å ha lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Oslo Sommerparks aktiviteter. Du er inneforstått med at dersom sikkerhetsreglene brytes kan dette få alvorlige konsekvenser. Bruk av høydeparken kan medføre risiko som i verste fall kan medføre skade eller død. Du er også inneforstått med at som konsekvens av brutt reglement kan bortvises fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene.

Du som er registrert er over 18 år eller foresatt for person under 18 år. Som foresatt gir du herved ditt barn tillatelse til aktivitetene i Oslo Sommerpark. Du er selv ansvarlig for å sørge for at en foresatt følger / tar vare på sitt eget barn og kan ikke overlate dette ansvaret til ansatte i Oslo Sommerpark.

Du som booker for en gruppe, tar ansvar for å informere øvrige gruppedeltakere om egenerklæring og sikkerhetsreglene i Oslo Sommerpark

Personvern-, sikkerhet- og betalingsbetingelser


Hei!

Vi er glad for at du ønsker å besøke oss i Oslo Sommerpark! 

I forbindelse med ditt besøk hos oss er det viktig at du er klar over og aksepterer våre personvern-, sikkerhet-, og betalingsbetingelser.
Disse kan du lese mer om her:

Personvernpolicy

Sikkerhetsbetingelser

Betalingsbetingelser

 

 

SommerShop!

Is, kald drikke og kule effekter!

Inne på Toppsentret har vi en liten sommershop. Her selges det fremfor alt store mengder is, men vi har også treningstøy og sesongens sykkeltilbehør i tillegg til briller, hansker, solkrem, myggmiddel mm.

Les mer …

Mat og drikke i parken

Uten mat og drikke, duger helten ikke...

Husk å fylle på med energi i løpet av dagen. Vi har et godt tilbud av mat og drikke i Oslo Sommerpark. I tillegg finner du flere griller og sitteplasser i parken.

Les mer …

Finn veien

Finn frem til oss!

Oslo Sommerpark ligger kun 20 min fra de fleste deler av sentrale Oslo. Toppsenteret ligger ved Tryvannstårnet på toppen av Holmenkollenåsen.

Les mer …