Samfunnsansvar - Oslo Sommerpark

SAMFUNSSANVARorganisasjonene vi jobber med

Samfunnsansvar og miljø

Oslo Sommerpark og Oslo Vinterark satser på miljøet og tar samfunnsansvar.

 

Samfunnsansvar:

Vi har mange prosjekter og tiltak for å støtte ulike organinsasjoner i Oslo, spesielt de som jobber med barn og unge.
Noen av de organisasjonene vi jobber med er Kirkens Bymisjons barnehjem, Frelserarmeens opplevelseskort, Oslo Kretsfengsel, og ulike bydelers barn og ungdomssatsing.

Et eget prosjekt i samarbeid med andre er Smartfish og Snowboardforbundet (med støtte fra Oslo Kommune):

Smartfish Shredschool; hvor 7. klassinger på utvalgte Oslo skoler får gratis heiskort, låne utstyr og 2 timer snowboard instruksjon.
Det blir den 5. sesongen vi viderefører dette prosjektet.

 

CO2 Nøytral drift

Tryvann Skisenter AS, som driver Oslo Vinterpark og Oslo Sommerpark, har en visjon om å bli de første alpinanleggene med CO2-nøytral drift.  Vi har iverksatt flere tiltak og bruker i dag ikke mer energi enn vi gjorde i 2002 selv med kraftig utbygging av anleggene.

Kort fortalt dreier det seg om:

Redusere strømforbruket ved å investere i nye teknologi på heiser/snøsystem og bygninger
--> vi kjøper kun grønn strøm fra våre leverandører

Være bevisst på dielsel forbruk og jobbe tett med leverandører av maskiner så vi hele tiden har det mest miljøvennlige utstyret
--> Våre prepareringsmaskiner har ekstra filter samt miljøvennlig olje
--> Vi kjøper klimakvoter som kompensasjon for utslipp i forbindelse med prepareringsmaskiner som går på dielsel

Begrense kjøring av Snøscootere.
--> Våre snøscooterer går på Aspen bensin som gir tillnærmet 0 utslipp
--> Sesong 2011/2012 får vi den første snøscooteren i Norge som er el-drevet

Vi oppfordrer gjester og ansatte til å benytte miljøvennlig transport, kollektiv transport til våre anlegg.

Vi har gode systemer for avfallsortering og strømsparing i anlegget og på arbeidsplassene

Fakta:

Oslo Vinterpark har et totalt forbruk av ca 1,5 mill Kwh strøm på årsbasis. Varingskollen ca 0,5 mill Kwh.Forbruket per besøkende tilsvarer 7,5 Kwh (2006 tall)  For å gi et bilde av dette kan man tenke seg at hvis man skrur av 1 panelovn hjemme hos seg selv mens man besøker et av våre anlegg, så har man kompensert for den energi som blir brukt den tiden man står på ski eller snowboard. Dette inkluderer all strømforbruk vi har i anleggene. Det vil si snøproduksjon, heisdrift, lys og oppvarming av våre bygninger.

Ingen økning i forbruket side 2002
Vi har bygget ut anleggene betraktelig siden 2002. Det er blitt femti prosent større bakkeareal, antall besøkende er doblet og siden 2003 har vi produsert all snøen vi trenger selv. Dette har vi klart uten å øke vårt strømforbruk.

Halvert energiforbruk per besøkende
Selv med økningen av selvprodusert snø og forbedring av anleggene bruker vi ikke mer energi i dag enn i 2002. Sett ut i fra økningen av antallet besøkende har forbruket per besøk blitt halvert.

Kostnadseffektiv drift med miljøtiltak
For å klare en kostnadseffektiv drift av våre anlegg er vi i dag helt avhengig av å produsere snø, slik at vi har mulighet til å ha en forutsigbar oppstart av våre anlegg. Natursnø er alltid velkommen, men vi vet aldri når den kommer og hvor mye. Derfor må vi i tillegg produsere snø selv for å sikre våre gjester gode opplevelser på snowboard og ski gjennom hele sesongen.

Våre investeringer i mer effektive snøkanoner og snøproduksjonsanlegg har bidratt til at vi ikke har økt vårt totale energiforbruk siden 2002. I tillegg kommer nye bygninger med mer effektiv isolering og oppvarmingssystemer med varmegjenvinning.  Internt har vi iverksatt mange små tiltak for å være energigjerrige. Vi har halvert antall snøscootere og våre medarbeidere oppfordres til å være bevisste ved bruk av disse, samt at ansatte oppfordres til å reise kollektivt til arbeidet. I dag reiser de fleste av våre medarbeidere kollektivt.

Miljøfyrtårn bedrift siden 2007.

Vi vil sørge for at våre anlegg drives mest mulig skånsomt for miljøet. Feks kjøper vi kun "grønn strøm", vi kjøper Klimakvoter hos Klif tilsvarende diesel/bensin forbruk og har tiltak i anleggene ang søppelsortering. Kollektiv transport er også et viktig tema for oss, og vi oppfordrer alle ansatte og gjester til å reise kollektivt til oss. Det innebærer at vi må ha tilfredstillende kollektivløsning til Oslo Vinterpark og Varingskollen.
I tillegg har vi utarbeidet en miljøplan som en følge at vi fra 13.12.07 har oppfylt kravene til å bli et Miljøfyrtårn.
I desember 2010 fikk vi godkjent resertifiseringen av Miljøfyrtårn.