Medmennesker Oslo Sommerpark

Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til og utforske lek og lidenskap ute i naturen.

Oslo Sommerpark har derfor prosjekter og tiltak for å støtte ulike organisasjoner i Oslo, spesielt de som jobber med barn og unge.

 Frelsesarmeen
Om sommeren er vi med på Aktivitetskortet til Frelsesarmeen, hvor vi byr på to gratis innganger til klatreparken sammen med ledsager.

Oslo Kretsfengsel
Vi hjelper de til å komme i aktivitet, gjennom dugnadsarbeid og arbeidstrenging. De hjelper blant annet til med hagearbeid om sommeren.

Oslo Kommune, skoler
Skolene i Oslo kommune kan søke om heiskort/inngangsbillett til de elevene/familiene som ikke har økonomisk mulighet å bli med på skoledager i parken.

Oslo Universitetssykehus, Gaustad
Oslo Sommerpark samarbeider med avdelinger for ungdommer med rusproblemer. Det er alltid viktig med nye impulser og komme seg ut i naturen. Ungdommene kommer på aktivitetsdag en gang per måned.